Kierowniczka projektu: dr Paulina Sekuła

Członkinie zespołu: Ewelina Ciaputa, dr Ewa Krzaklewska, dr Justyna Struzik

Czas trwania: 2015-2018

http://genera-project.com/

Opis: GENERA – Gender  Equality Network in the European Research Area to projekt którego celem jest wprowadzenie, kontynuacja, monitorowanie oraz poprawa realizacji polityki równości kobiet i mężczyzn w organizacjach prowadzących badania naukowe w dziedzinie fizyki. W ramach projektu utworzono konsorcjum składające się z 12 instytucji naukowych, badawczych i organizacji finansujących badania. Głównym celem projektu jest wprowadzenie w ośrodkach naukowych i badawczych rozwiązań i programów wsparcia, które pozwoliłyby na jak najbardziej efektywne wykorzystanie potencjału aktywnych zawodowo kobiet fizyczek. Zadaniem projektu jest również diagnoza problemu niskiej reprezentacji kobiet w badaniach z dziedziny fizyki oraz dyscyplin pokrewnych, a także zaproponowanie odpowiednich programów i narzędzi służących osiągnięciu równowagi płci w nauce.  Programy te będą uwzględniać specyfikę poszczególnych organizacji oraz będą dostosowane do potrzeb zgłaszanych przez społeczności fizyczek i fizyków.

Partnerzy: Deutsches Elektronen-Synchrotron A Research Centre of the Helmholtz Association (DESY), Foundation for Fundamental Research on Matter (FOM), Netherlands, Karlsruhe Institut of Technology (KIT), Germany, Portia Ltd, United Kingdom, National Institute for Nuclear Physics (INFN), Italy, Max Planck Gesellschaft (MPG), Germany, JOANNEUM RESEARCH, Austria, University of Geneva (UNIGE), Switzerland, National Research Council (CNR), Italy, Horia Hulubei National Institute for R&D in Physics and Nuclear Engineering (IFIN-HH). Romania, National Center for Scientific Research (CNRS), France

  Projekt uzyskał finansowanie Komisji Europejskiej w ramach programu Horyzont 2020 (nr 665637).