Dni Gender w Fizyce

 

8 marca 2018 / Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego / sala A-1-13 / godz. 10.00

 

10.00 – Rejestracja/kawa

10.30 – Powitanie: prof. dr hab. Stanisław Kistryn, Prorektor UJ ds. badań naukowych i funduszy strukturalnych; prof. dr hab. Ewa Gudowska-Nowak, Dziekan WFAIS UJ

10.45Projekt GENERA - założenia, cele i efekty: dr Thomas Berghoefer, Koordynator projektu GENERA [prezentacja]

11.15Czy fizyka ma płeć? - prezentacja wyników badań przeprowadzonych w ramach projektu GENERA, wywiady pogłębione z fizyczkami i fizykami z 8 krajów europejskich: dr Paulina Sekuła, dr Ewa Krzaklewska, dr Justyna Struzik, Ewelina Ciaputa, Instytut Socjologii UJ [prezentacja]

Dyskusja

12.15 – Przerwa kawowa

12.45Jak osiągnąć równość płci w naukach ścisłych? – panel dyskusyjny dot. dobrych praktyk z zakresu równości płci w edukacji i nauce: Magdalena Chrobak-Tatara, MNiSW; Anna Knapińska, OPI PIB; dr Marta Łazarowicz-Kowalik, FNP; dr Magdalena Wencka, Instytut Fizyki Molekularnej PAN; moderacja: Katarzyna Jurzak, Pełnomocniczka Rektora UJ ds. bezpieczeństwa studentów i doktorantów [posłuchaj]

14.15 – Lunch

15.00 – zwiedzanie Narodowego Centrum Promieniowania Synchrotronowego Solaris UJ

 

Wstęp wolny!

 

Pobierz program w PDF

 

Projekt GENERA otrzymał finansowanie Unii Europejskiej w ramach programu Horyzont 2020 na podstawie umowy nr 665637.